Tietoa tulevaisuudesta

Uutta tietoa tulee yritysjohdolle ja meille kaikille ”ovista ja ikkunoista”. Tämä saattaa johtaa ongelmaan: a) tieto on liian monimutkaista tai yksityiskohtaista, jolloin se on vaikeasti hyödynnettävissä tai b) tieto on liian tiiviissä, pelkistetyssä muodossa, jolloin tieto ei poistakaan päätöksenteon epävarmuutta vaan lisää sitä. Totta lienee, ainakin osittain, että tieto voi tuottaa myös tuskaa.Organisaatio tarvitsee ”oikeatasoista” tietoa sen mukaan, mihin tietoa tarvitaan, ja silloin kun päätöksiä tehdään. Yritys tarvitsee siis strategista ja taktisen tason tietoa. Tärkeää on myös tiedon ajankohtaisuus ja luotettavuus. Tieto vanhenee yhä nopeammin, joten tiedosta on tulossa hyvää vauhtia käyttö-/päivittäistavaraa; tieto hankitaan tai saadaan, käytetään (hyödynnetään) ja hävitetään (huomioiden tietoturvallisuus). Trendeistä ja indikaattoreista lisätietoja: http://www.findikaattori.fi/
Markkinatutkimukset tuotekehityksen tukenaYleisesti ottaen markkinatutkimustiedolla tulisi olla monta käyttäjää yrityksissä. Eri käyttäjäryhmiä ovat mm. ylin johto, markkinointi ja myynti, henkilöstö, esimiehet ja työntekijät. Markkinatutkimustiedon hyödyntämisessä ja konkreettisessa käytössä on entistä suurempaan rooliin on noussut erilaiset kokeilut ja testaukset, tuotekehitys, vaihtoehtojen luomiset tai karsimiset.  Tietoa käytetään tuotekehityksen tukemiseen yhä useammin. Yrityksessä halutaan tehdä perusteltuja ja loogisia päätöksiä, jotka perustuvat tutkittuun, ajankohtaiseen ja relevanttiin tutkimustietoon. Kiinnostavaa faktaa suomalaisten yritysten markkinatutkimusten käytöstä saa tutkimusbarometristä:  http://www.markkinatutkimusliitto.fi/tutkimusbarometri/2011/

Yhdistä yrityksen hiljainen tieto ja uusi tutkimustietoYhdistämällä yrityksen sisäinen tieto (vaikkapa ns. hiljainen tieto, taloushallinnon raportit) ja uusi tutkimustieto saadaan varmuutta oikeille päätöksille. Tähän liittyy kokeileva ja kannustava yrityskulttuuri – idealamppu (innovaatio) voi syttyä kenellä tahansa meistä. Uudistumista tuotteissa, palveluissa, prosesseissa, markkinoinnissa tarvitaan yhä enemmän. Mitä, jos  -ajattelua kannattaa ja tulee rohkaista kaikenkokoisissa yrityksissä. Lue lisää luovista menetelmistä edellisessä blogipostauksessa Luovat menetelmät palvelukehityksessä.Tutkimustiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyykin vahvasti juuri yrityskulttuuri, miten yrityksessä on totuttu hyödyntämään erilaista tutkimustietoa. Erilaista ja eritasoista tietoa tarvitaan, jotta relevanttiin tietoon perustuvia päätöksiä tehdään useilla tasoilla.  ”Yritys, erehdys ja korjausliike” tai ”tehdään niin kuin ennenkin” –metodit päätöksenteossa voi tulla yllättävän kalliiksi.  
kirjoittaja on Haaga-Perhon tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen