Historia

2000-luku

2000-luku

Hotelli Haagan toiminnot yhtiöitettiin omaksi Restonomi HI Oy –nimiseksi yhtiökseen 1.1.2001.

Haagan kiinteistön Instituutti-rakennuksen peruskorjaus ja uusi Restonomica-lisäsiipi valmistuvat 18.12.2002. Restonomican vihkiäiset pidettiin 4.2.2003, vihkijänä toimi eduskunnan puhemies, kunniarestonomi Riitta Uosukainen. Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa uusitaan ja kokonaisopiskelijamäärä nousee 470:een.

Ravintolakoulu Perhon koulutuksen järjestämisluvan mukaiseksi erityiseksi koulutustehtäväksi tulee 1.1.2006 lukien myös englanninkielisen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen antaminen.

HAAGA-ammattikorkeakoulun omien sisäisten selvitysten lisäksi vuonna 2005 alkoivat valtakunnalliset amk-kentän rakennekeskustelut. Säätiön hallitus antoi 27.5.2005 operatiiviselle johdolle neuvotteluoikeudet mm. Helia-säätiön kanssa käytäviin omistusjärjestelykeskusteluihin, ottaen kuitenkin huomioon myös muut mahdolliset kumppanit. Viralliset neuvottelut järjestettiin 25.11.2005 aiesopimuksen, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen laatimisesta HAAGA-HELIA Oy Ab:lle, joka tuli uuden HAAGA-HELIA-ammattikorkeakoulun ylläpitäjäksi. Sopimukset allekirjoitettiin virallisesti 28.3.2006 ja uusi ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa 1.1.2007.

Restonomi HI Oy vaihtoi 2.8.2006 viralliseksi nimekseen Hotel Haaga Oy:n. Haaga Perho Täydennyskoulutus organisoitui uudelleen huhtikuussa 2006, jolloin siihen liitettiin osana ammattikorkeakoulua toiminut Haaga Tutkimus. Täydennyskoulutuksen nimi lyhennettiin Haaga-Perhoksi syksyllä 2006. Tällöin sen toimialoiksi tulivat tutkimus, koulutus ja kehitys.

90-luku

90-luku

Haaga Instituutin hotelli-, ravintola- ja matkailualan väliaikainen ammattikorkeakoulu aloitti 1.8.1991 lukien.

Maamme ensimmäiset ammattikorkeakouluopiskelijat valmistuivat Haaga Instituutin AMK:sta 15.2.1994.

Ammattikorkeakoulu vakinaistettiin 1.8.1996.

Sopimus hotelli- ja ravintolakoulusäätiön (=Perho) sulautumisesta hotelli- ja ravintolaopistosäätiöön allekirjoitettiin 13.2.1995. Säätiö muutti nimensä Haaga Instituutti –säätiöksi ja yhdistyminen sai lainvoiman 2.1.1997.

Helsingin ja Malmin kauppaoppilaitosten ylioppilaspohjainen koulutus siirtyi ammattikorkeakouluun 1.8.1998 lähtien.

Suomen Urheiluopisto liittyi osaksi ammattikorkeakoulua 1.8.1999. Haaga-Perho täydennyskoulutusyksikkö organisoidaan uudelleen syksyllä 1999.

80-luku

80-luku

Ensimmäiset Hotelli- ja ravintolaneuvoston restonomi-diplomit luovutettiin 64:lle liikkeenjohdon tai keskijohdon opintolinjalta päästötodistuksen saaneelle henkilölle 25.8.1982.

Hotelli- ja ravintolaopiston lisäsiiven laajennus otettiin vastaan 18.8.1983.

Hotellin laajennusosan vihkiäiset pidettiin 2.10.1984 opiston 15-vuotisjuhlien yhteydessä.

Hotelli- ja ravintolaopiston nimi muuttuu Haaga Instituutiksi 1.8.1985. Ammattikasvatushallitus hyväksyi liikkeenjohdollisen osaston keskijohdon opintolinjan nimen muuttamisen restonomin opintolinjaksi 17.9.1985, ja Haaga Instituutin katsottiin kuuluvan ammatillisten erikoisoppilaitosten joukkoon ammattiopistona.

70-luku

70-luku

Hotelli- ja ravintolaopiston vihkiäisjuhlat pidettiin 13.2.1970.

Kevätlukukauden 1971 päättyessä opiston liikkeenjohdolliselta osastolta valmistui ensimmäinen kurssi, vahvuudeltaan 77 opiskelijaa.

Uudessa opistossa vierailee lukuisia ulkomaalaisia ja kotimaisia vieraita tutustumassa nykyaikaisiin opetustiloihin ja korkealle tähtääviin opetussuunnitelmiin.

1970-luvun puolivälin jälkeen aloitettiin yhteistyö Helsingin yliopiston Viikin laitosten kanssa siten, että opistosta pääsisi vuosittain tietty määrä opiskelijoita suorittamaan soveltuvia osatutkintoja maatalous- ja metsätieteelliseen tiedekuntaan.

Ammattikasvatushallitus vahvisti uuden ohjesäännön 14.9.1979, joka mahdollisti syyslukukauden alussa kolmivuotisen keskijohdon opintolinjan aloittamisen.

60-luku

60-luku

Hotelli- ja ravintolaopistosäätiö perustetaan Helsingissä Hotelli- ja ravintolaneuvoston vuosikokouksen yhteydessä Hotelli Palacen konfrenssisalissa 18.2.1964. Säätiö merkitään säätiörekisteriin 23.12.1964.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi päätöksen opiston tontista ja lisärakennusoikeudesta 21.6.1967.

Valtioneuvosto myönsi 12.10.1967 luvan Hotelli- ja ravintolaopiston perustamiseen.Hotelli- ja ravintolaopiston toimitalo valmistui ja opisto aloitti toimintansa 15.9.1969. Syyskuun loppuun mennessä saatiin myös liiketoiminnan tilat sekä oppilasasuntola kalustetuiksi.

Opiston yhteydessä toimiva Hotelli Haaga aloitti toimintansa 2.10.1969. Opiston työnjohdolliselta linjalta valmistui jouluksi 1969 yksi luokka. Lisäksi valmistui työnjohdollisen osaston jatkokoulutuslinjalta 14 oppilaan hovimestarikurssi sekä 10 oppilaan vahvuinen, lajiaan ensimmäinen keittiömestarikurssi.